9-ку класстың доозукчуларының тыва дыл эртеминиң шылгалдазынга кылган хыналда хемчеглерниң материалдары

Хүндүлүг доозукчулар болгаш башкылар!

Силерге 2015-2016 өөредилге чылында 9-ку класстың доозукчуларының тыва дыл эртеминиң шылгалдазынга кылган хыналда хемчеглерниң материалдарындан кимнерни шенелде ажылдар кылдыр салдывыс. Чедиишкиннерни кузедивис!

АВС кезекке хынаар харыылары

Вариант 1

Вариант 2

критерии оценивания

С2.1 – С2.2 болгаш шын бижилге хынаары