Бүгү делегейниң төрээн дыл Хүнү-биле!

Эзим-арга уярай бээр янзы-бүрү Элдеп, солун куштар чаржып, ырлашкан дег, Делегейниң улуг, биче чоннарының Демниг, хөглүг ырылары чаңгыланзын! Родной язык – богатое наследство, Пришедшее из глубины веков. Ты отражаешь мысли человека, Ты помогаешь выразить любовь. ЧАРЛАЛ Февраль 20-де, 9 дугаар (…)