Викторина С.К. Тока

img_1489

Республиканың тыва дыл болгаш чогаал башкыларынга көскү күрүне ажылдакчызы, чогаалчы С. К. Токаның юбилейинге уткуштур тыва филология лабораториязының кежигүнү А.Х. Херел биле Мѳңгүн-Тайга кожууннуң Мѳген-Бүрен ортумак школазының башкызы Н.Х. Кууларның арга-дуржулгазындан дараазында викторина айтырыгларын методиктиг дуза кылдыр сүмелеп тур бис.

Викторина

 1. С. Токаның түрүттүнген ай, хүнүн сактып бижиир.
 2. С. Тока Тываның эң баштайгы интеллигенциязы-биле чүү деп өөредилге черинге эртем чедип өөренгенил?
 3. Чогаалчының өг-бүлезиниң кежигүннерин адаар.
 4. Авторнуң адазының адын чүге «Калбакхѳрек» деп адааныл?
 5. “Араттың сөзү” деп романда чогаалчының бичии турда адын кым дээрил?
 6. Үзүндүде кымның бодалы-дыр? “Бир эвес бисте чылыг кидис өг болгаш оода чадаарда, хүнде бир катап чип алыр хире чем бар турган болза, кыш дүжерин өөрүп манаар ийик бис”.
 7. Чогаал ажылын эгелээн чылы?
 8. С. Токаның эң баштайгы бижээн чогаалының ады?
 9. Авторнуң бижээн шиилериниң аттарын адаар.
 10. «Араттың сѳзү» деп романны бижээни дээш, аңаа чүү деп хүндүлүг атты тывысканыл?
 11. Кым деп орус чогаалчылар С. Токаның прозачы болурунга салдар чедиргенил?
 12. «Араттың сѳзү» деп роман каш номдан тургустунганыл, аттарын бижиир.
 13. «Араттың сѳзү» делегейниң каш дылдарынче очулдурттунганыл?
 14. С.К. Тока ажыл-амыдыралының үезинде кандыг удуртур ажылдарга ажылдап чорааныл?
 15. Көскү күрүне ажылдакчызы, чогаалчы Салчак Калбакхѳрекович Токаның алган шаңнал-макталдарын сактып бижиир.