Бир дугаар байырлап турар төрээн дыл Хүнүнге тураскааткан «Үш үне» деп диктантыга идепкейлиг киржириңерни күзедивис!

2016 чылдың октябрь 31-ниң хүнүнде 12.00 шакта бир дугаар байырлап турар төрээн дыл Хүнүнге тураскааткан «Үш үне» деп диктант болуп эртер.

Сорулгазы: төрээн дылын хумагалап, Тыва Республиказының географтыг байдалын, төөгүзүн, культуразын, чоннуң ажыл-амыдыралын өөрениринге сонуургалды улгаттырары; республиканың чонунуң тыва дыл, чогаал, төөгү талазы-биле билииниң деңнелин тодарадыры.

Диктант 3 кезектен тургустунган: бирги кезээнде — дыл айтырыглары, ийиги кезээнде — чер-чурт, үшкү кезээнде — чон.

Диктантыга киржирде «Үш үне»  http://irnsh.ru/үsh-үne/ деп арынче киргеш, ном чуруунче баскаш айтырыгларлыг форманы долдурарын диледивис. Диктантының киржикчизи Интернет четкизинде медээ дилээр Google деп системага аккаунтулуг болур ужурлуг. Диктантыга идепкейлиг киржириңерни күзедивис!