Бир дугаар байырлап турар төрээн дыл Хүнүнге тураскааткан «Үш үне» деп диктантыга идепкейлиг киржириңерни күзедивис!

Home > НОВОСТИ > Бир дугаар байырлап турар төрээн дыл Хүнүнге тураскааткан «Үш үне» деп диктантыга идепкейлиг киржириңерни күзедивис!

Бир дугаар байырлап турар төрээн дыл Хүнүнге тураскааткан «Үш үне» деп диктантыга идепкейлиг киржириңерни күзедивис!

2016 чылдың октябрь 31-ниң хүнүнде 12.00 шакта бир дугаар байырлап турар төрээн дыл Хүнүнге тураскааткан «Үш үне» деп диктант болуп эртер.

Сорулгазы: төрээн дылын хумагалап, Тыва Республиказының географтыг байдалын, төөгүзүн, культуразын, чоннуң ажыл-амыдыралын өөрениринге сонуургалды улгаттырары; республиканың чонунуң тыва дыл, чогаал, төөгү талазы-биле билииниң деңнелин тодарадыры.

Диктант 3 кезектен тургустунган: бирги кезээнде — дыл айтырыглары, ийиги кезээнде — чер-чурт, үшкү кезээнде — чон.

Диктантыга киржирде «Үш үне»  http://irnsh.ru/үsh-үne/ деп арынче киргеш, ном чуруунче баскаш айтырыгларлыг форманы долдурарын диледивис. Диктантының киржикчизи Интернет четкизинде медээ дилээр Google деп системага аккаунтулуг болур ужурлуг. Диктантыга идепкейлиг киржириңерни күзедивис!