Фотофильмы «Ашак, кадай болгаш Алдын-Кушкаш», «Ыылааш-Сээк»

Хүндүлүг башкылар! Национал школа хөгжүдер Институттуң этнопедагогиктиг шинчилелдер лабораториязы тыва улустуң «Ашак, кадай болгаш Алдын-Кушкаш», К. Чуковскийниң «Ыылааш-Сээк» деп тоолдарын бичии уругларга тыва дылга чогаадып кылган чуруктарлыг уран-чечен фотофильмнерин силерниң кичээнгейиңерге бараалгадып тур. Бо көргүзүглер уругларның мөзү-бүдүжүн хевирлээринге, боданырынга, арыг (…)