План проведения месячника науки

Утверждаю:                                                                        Директор    А.С.Шаалы     План проведения месячника  науки Института развития национальной школы  с 25 января по 26 февраля 2016 г.   №п/п Дата Мероприятие Время и место проведения Ответственные 1 28 января Выездной семинар-совещание  для классных руководителей, (…)

ШАГААДА ОЙНААР ОЮННАР

Сорулгазы: мөзү-бүдүш хевирлээри. Шагаада бичии уругларга конкурстар (мөөрейлер), оюннар болгаш ажык чугаалар эрттирип болур. Мындыг янзы хевирлер уругларның эгелекчи, чогаадыкчы, сонуургаачал, чүвени билип, ылаптаар шынарларын шаа-биле сайзырадыр. Ындыг ажылдың түңнелинде кижи кандыг-бир чүүлдү ылап сактып ап, дараазында шын ажыглап билир (…)