Үш үне

2016 чылдың ноябрь 1-де бир дугаар байырлап турар төрээн дыл Хүнүнге тураскааткан диктант «Үш үне».

Сорулгазы: төрээн дылын хумагалап, Тыва Республиказының географтыг байдалын, төөгүзүн, культуразын, чоннуң ажыл-амыдыралын өөрениринге сонуургалды улгаттырары; республиканың чонунуң тыва дыл, чогаал, төөгү талазы-биле билииниң деңнелин тодарадыры.

Диктантыны октябрь 31-ниң хүнүнде 12.00 шакта бижип эгелээр.  Түңнелин 2016 чылдың декабрь 5-ке чедир үндүрер.
Диктант 3 кезектен тургустунган: бирги кезээнде — дыл айтырыглары, ийиги кезээнде — чер-чурт, үшкү кезээнде — чон.

Диктантыга киржирде адаанда ном чуруунче баскаш, «Үш үне» деп форманы долдурарын диледивис. Диктантының киржикчизи Интернет четкизинде медээ дилээр Google деп системага аккаунтулуг болур ужурлуг. 

Диктантыга киржип келгениңер дээш четтирдивис.

obl1

Яндекс.Метрика