«Үш үне» деп этнокультурлуг диктантыга киржиринче силерни чалап тур бис!

Национал школа хөгжүдер институт болгаш «Чаш назынның навигаторлары» деп федералдыг төлевилел боттандырар регионалдыг курлавыр төвүнүң удуртулгазы-биле «Үш үне» деп республика чергелиг этнокультурлуг диктант болуп эртерин дыңнадып тур бис.

Этнокультурлуг диктантыга ажылчын коллективтерни, сургуулдарны болгаш күзелдиг өөреникчилерни киржиринче чаладывыс.

«Үш үне» деп этнокультурлуг диктантыны эрттирер хуусаазы:
2023 чылдың октябрь 24-те 14:00 шак.

Эрттирер черлери: республиканың кожуун, суурлар аайы-биле тус черлерниң өөредилге черлери, ном саңнары, чөпшээрел берген шөлдер.

Этнокультурлуг диктантыны тыва дыл хүнүнге тураскаадып тыва дылды, үндезин культураны болгаш езу-чаңчылдарны кадагалап арттырар дээн сорулгалыг эрттирип турар.

«Үш үне» деп диктантының киржикчилерин болгаш тиилекчилерин Хүндүлел бижиктери манап турар. Тиилекчилерни ноябрь 1-де – Тыва дыл хүнүнде чонга таныштырар.

Диктантыга дидим болгаш идепкейлиг киржириңерни кыйгырдывыс!
Диктантыны дараазында дүрүм езугаар чорудар.

Положение об этнокультурном диктанте «Үш үне» (Три ценности)